Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Zamknij”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki.Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies.

Zamknij informację o cookies
.

Ośrodek  Przetwarzania  Informacji  –  Państwowy  Instytut  Badawczy

Fundusze Europejskie –
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Proces recenzowania projektu

Zadania recenzenta

Do zadań recenzenta należy merytoryczna ocena projektów złożonych w ramach poddziałań:

  • Projekty badawcze z wykorzystaniem metody foresight (poddziałanie 1.1.1);
  • Projekty rozwojowe (poddziałanie 1.3.1);
  • Wsparcie ochrony własności przemysłowej tworzonej w jednostkach naukowych w wyniku prac B+R (poddziałanie 1.3.2)

Programu Innowacyjna Gospodarka. Ocena projektu odbywa się zgodnie z regulaminem wyboru i pracy recenzentów. Ocenie merytorycznej podlegają projekty, które przeszły pozytywnie ocenę formalną.

Ocena projektu przez recenzenta

Po pozytywnej ocenie formalnej wniosku o dofinansowanie projektu, OPI losuje recenzenta z bazy recenzentów, na podstawie dziedziny, jaką reprezentuje recenzent i której dotyczy wniosek. Wybrany recenzent otrzymuje zapytanie o możliwość oceny wniosku. Ocena będzie odbywać się w siedzibie OPI w ustalonym z recenzentem terminie (kiedy uruchomiony zostanie moduł oceny merytorycznej wniosków w systemie LSI, wnioski będzie można oceniać w trybie on-line).

Ocena polegać będzie na przyznaniu indywidualnej punktacji w kryteriach wyszczególnionych w karcie oceny merytorycznej (w oparciu o instrukcję wypełnienia karty oceny merytorycznej) oraz na pisemnym jej uzasadnieniu. Każdy wniosek będzie oceniany przez dwóch niezależnych recenzentów. W razie  rozbieżnych ocen projekt zostanie skierowany do dodatkowej oceny przez eksperta wyznaczonego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (MRR).

Karta oceny zbiorczej wniosku powstaje na podstawie średniej arytmetycznej z ocen dwóch recenzentów. Pozwala to umieścić wnioski w odpowiedniej kolejności na wstępnej liście rankingowej projektów. Wstępna lista rankingowa projektów przekazywana jest komisji konkursowej, która ją akceptuje bądź zmienia kolejność umieszczonych na niej wniosków. Wynikiem pracy komisji konkursowej jest lista rankingowa projektów rekomendowanych do wsparcia, którą kieruje się do instytucji pośredniczącej, a następnie przekazuje do instytucji zarządzającej (MRR). Po zatwierdzeniu listy przez Ministra Rozwoju Regionalnego, OPI publikuje na swojej stronie internetowej listę rankingową projektów zatwierdzonych do wsparcia.

Wynagrodzenie recenzentów

Recenzenci, którzy zostaną wytypowani do oceny danego wniosku, będą wynagradzani według stałych stawek kwotowych przypadających na jeden wniosek. W celu otrzymania wynagrodzenia, po ocenie jednego bądź kilku wniosków, recenzenci wystawią rachunek OPI opiewający na kwotę wynikającą z liczby ocenionych wniosków.