Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Zamknij”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki.Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies.

Zamknij informację o cookies
.

Ośrodek  Przetwarzania  Informacji  –  Państwowy  Instytut  Badawczy

Fundusze Europejskie –
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Konferencje i szkolenia

Debata "Naukowcy w labiryncie przepisów. Czy komercjalizacja się opłaca?"

Podsumowanie konferencji „Naukowcy w labiryncie przepisów. Czy komercjalizacja się opłaca?"

Polskie zespoły badawcze realizują ponad 320 projektów za prawie miliard złotych w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka  2007-2013. Tylko w 2012 roku na dofinansowanie ochrony patentowej wynalazków powstających w polskich jednostkach naukowych Ośrodek Przetwarzania Informacji - Instytut Badawczy podpisał 46 umów na prawie 24 mln zł.

W podziale środków uczestniczą zespoły badawcze z ponad 100 uczelni, z ponad 140 instytutów badawczych i z prawie 60 instytutów PAN. Najwięcej pieniędzy przeznaczono na przedsięwzięcia, których wyniki mogą zostać skomercjalizowane (ponad 880 mln zł na tzw. projekty rozwojowe). Na ochronę własności przemysłowej polskie jednostki naukowe otrzymały ponad 50 mln zł, a na foresight prognozujący kierunki badań, które mogą wpływać na tempo rozwoju kraju - ponad 45 mln zł.

Wyniki dofinansowywanych badań mają zwiększać konkurencyjność polskiej nauki i motywować uczonych do współpracy z sektorem przemysłu. Do tej pory jednostki naukowe przeniosły do praktyki gospodarczej 41 wyników badań, w tym Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu czy Instytutu Badawczego Dróg i Mostów. Docelowo założono komercjalizację ponad 1,3 tys. wyników.

Oto przykłady innowacyjnych projektów. Zespół z Akademii Górniczo-Hutniczej opracował substytut kości, który łatwo dopasowuje się do ubytków i do którego można dodawać lekarstwa. Badacze z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu opatentowali nowatorski geokompozyt, który pozwala roślinom samodzielnie regulować pobór wody; wynalazek już komercjalizuje opolska firma Geotabo. Inżynierowie z Instytutu Badawczego Dróg i Mostów są z kolei na etapie wdrażania rewolucyjnych barier, które powstrzymują i ukierunkowują pojazdy wypadające z drogi, a jednoczesnie zapewniają bezpieczeństwo osób podróżujących.

W prace nad projektami, realizowanymi za pieniądze UE zaangażowanych jest ponad 4 tys. naukowców, ponad 720 doktorantów i ponad 1,3 tys. studentów. Najwięcej z Mazowsza, Małopolski, Dolnego Śląska i Śląska oraz Wielkopolski.

Od początku realizacji Programu Innowacyjna Gospodarka do Ośrodka Przetwarzania Informacji wpłynęło 830 wniosków opiewających na kwotę ponad 2,6 mld zł. Podpisano 323 umowy na kwotę prawie 980 mln zł. Zakończono 85 projektów, które uzyskały dofinansowanie w wysokości prawie 174 mln zł ( w tym w 2012 r. 40 projektów dofinansowanych na kwotę ponad 100 mln zł). Do chwili obecnej wykorzystano prawie 95% środków dostępnych na projekty, a 65,5% już przekazano beneficjentom.

Zorganizowana przez OPI debata „Naukowcy w labiryncie przepisów. Czy komercjalizacja się opłaca?", z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Urzędu Zamówień Publicznych, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz przede wszystkim beneficjentów projektów, pozwoliła podsumować dotychczasowe wyniki prac naukowców oraz przedyskutować ewentualne problemy pojawiające się na końcowym etapie prac. Wnioski z dyskusji będą pomocne także w przygotowywaniu dokumentów dotyczących wydatkowania środków w ramach perspektywy finansowej 2014-2020. Debatę poprowadził Jacek Żakowski.

„Intencją programów operacyjnych na lata 2007-2013 było zbudowanie pewnego potencjału i to się udało, ale teraz trzeba zadbać nie o konsumpcję, ale o rozwój. W przyszłej perspektywie finansowej chcemy skoncentrować się na trzech kwestiach: 1) tzw. inteligentnych specjalizacjach, czyli określeniu priorytetowych tematów projektów badawczych, 2) wymuszaniu współpracy nauki i biznesu, czyli np. tworzeniu konsorcjów, 3) komercjalizacji wyników badań" - powiedział Marek Łata, dyrektor Departamentu Zarządzania Programami Konkurencyjności i Innowacyjności w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. Również prof. Jacek Guliński, podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego podkreślił, że „komercjalizację trzeba oddać w ręce przedsiębiorstw. Dbajmy o współpracę z sektorem prywatnym; wspierajmy firmy, które prowadzą swoje centra badawczo-rozwojowe i na swoich badaniach budują przewagę konkurencyjną."

 

 

Załączniki: 

Galeria:


  • Powiększ zdjęcie:
  • Powiększ zdjęcie:
  • Powiększ zdjęcie:
  • Powiększ zdjęcie:
  • Powiększ zdjęcie:
  • Powiększ zdjęcie:
  • Powiększ zdjęcie:
  • Powiększ zdjęcie:
  • Powiększ zdjęcie:
 
powrót